Преподаватели

Преподаватели

В ДГ"Св.Св.Кирил и Методий"с.Батак  работят:

ДИРЕКТОР - БОГДАНА ХАДЖИЕВА

УЧИТЕЛ- ИРИНА СВИЛЕНСКА

Колективът е сплотен и е приятно да се работи в ДГ с.Батак