Механизъм за противодействие на тормоза

Механизъм за противодействие на тормоза